Kroz prirodne oblike kretanja i omogućavanje manipulacije te igru i zadovoljavanje dječjih potreba poticati usvajanje vještina, razmišljanje i kreativno stvaranje.